Værdigrundlag

Vi nyder at skabe værdier

  • Værdier i samspillet med børn og unge
  • Værdier for børn og unge, familier, samarbejdspartnere og samfundet

Vi insisterer på vækst

  • I livskvaliteten
  • I vores viden og omsætning fra teori til praksis

Vi skaber muligheder

  • For børn og unge
  • For børnenes og de unges forældre
  • For samarbejdspartnere, kolleger og alle andre som vil noget mere.

Vi er ansvarlige

  • Etisk og moralsk
  • Personligt og socialt
  • Samfundsmæssigt

Vi er et dynamisk team

  • På tværs af faggrænser og udtjent rutinepræg
  • Forandringsvillige
  • Afsøger muligheder

Vi har sans for det sjove, men forpligtende samvær.