Værdigrundlag

Vi nyder at skabe værdier

 • Værdier i samspillet med børn og unge
 • Værdier for børn og unge, familier, samarbejdspartnere og samfundet

Vi insisterer på vækst

 • I livskvaliteten
 • I vores viden og omsætning fra teori til praksis

Vi skaber muligheder

 • For børn og unge
 • For børnenes og de unges forældre
 • For samarbejdspartnere, kolleger og alle andre som vil noget mere.

Vi er ansvarlige

 • Etisk og moralsk
 • Personligt og socialt
 • Samfundsmæssigt

Vi er et dynamisk team

 • På tværs af faggrænser og udtjent rutinepræg
 • Forandringsvillige
 • Afsøger muligheder

Vi har sans for det sjove, men forpligtende samvær.