Spædbarnsterapi​

Metoden som bliver praktiseret i Danmark, er udviklet af Inger Poulsen og Inger Thormann. Spædbarnsterapi er en psykoterapeutisk metode rettet mod traumer som et barn kan have oplevet i de tidlige leveår.

Spædbarnsterapi er en metode som primært anvendes i forholdt til spædbørn og mindre børn. Men store børn, unge og voksne der har brug for terapeutisk hjælp til tidlige traumer, kan også hjælpes og få rigt udbytte af terapien.

Spædbørnsterapi er et forløb, hvor der gennemføres et forudgående arbejde for at sikre at de vigtigste elementer fra barnets oplevelser. Den terapeutiske metode består i, at terapeuten gennem samtaler med forældrene/plejeforælder eller andre tætte personer i barnet liv, der kan beskrive/belyse barnet situation. For at skabe et arbejdes rum til terapeuten for at sætte sig ind barnets belastende hændelser og sammenhæng.

Spædbarnsterapien bygger på barnets historie om det skete og barnets mulige følelser i forbindelse med det skete. Det bliver formuleret på en måde, hvor barnet oplever sig mødt og genkendt i oplevelsen. I en eller flere sessioner fortæller terapeuten barnets dets historie. Terapeuten støtter forældre/omsorgspersoner omkring barnet i forhold til de følelser der bliver arbejdet med i terapien og som bliver sat i gang i processen. Så de kan rumme barnets følelser og reaktioner, og være støttende for barnet igennem det terapeutiske forløb.

Spædbarnsterapi har til formål at behandle tidligt opståede traumer ved hjælp af sprogets forløsende, integrerende og helende kraft, og består i at terapeuten, i et samarbejde med barnets omsorgspersoner, giver barnet sprog for den traumatiske oplevelse – og dermed en legalisering af de følelser som barnet nu måtte have med sig.

Børns traumer kan være opstået af mange forskellige årsager. Bl.a. i forbindelse med adskillelse/svigti barnets tidlige liv, (herunder også tab af følelsesmæssig kontakt), chok, tab, smerteoplevelser. Alle forhold der kan være opstået i forbindelse med sygdom, operationer og indlæggelser, ulykker, utrygge forhold omkring skilsmisse, overgreb og vold som barnet har oplevet, omsorgssvigt og andet.

Spædbarnsterapien er baseret på den overbevisning, at barnet fødes med sprog i sig, og med evnen til at opfatte og lade sig påvirket af sproget, selv fra helt det tidligere liv.

Spædbarnsterapi arbejder ud fra at barnet er ”fanget” i sine symptomer, hvor barnet kan have svært ved at bruge et andet sprog end sine symptomer. Når terapeuten giver barnet sprog for trauma, så oplever barnet at bliver set og taget alvorligt – og kan begynder at opleve at høre til igen. I spædbarnsterapien arbejdes også med oplevelser helt tilbage fra fostertilstanden og omkring fødslen.

Kendetegnet for den traumatiske oplevelse er, at den har haft en oplevelsesmæssige intensitet, som barnet ikke har kunnet kapere, og som har forstyrret barnet ud af dets ”væren” i sig selv og naturlige tillidsfulde tilknytning og forbindelse til omverden.

Uanset om barnet ikke bevidst husker den traumatiske oplevelse, sætter det spor i barnets personlighed og får betydning for dets frie udvikling og kan skabe belastende og destruktive symptomer.

Et barn kan blive påvirket i forhold til bl.a. søvn og spisning, være uroligt og have svært ved at slappe af, trække sig fra kontakt og det kan udvikle fysiske symptomer. Senere kan det større barn udvise aggressivt, være bange, blive trist, uroligt og tilbagetrukket. Det kan mangle kræfter og naturligt initiativ/lyst til at begive sig frit ud i verden, have svært ved at lære, besværet ved at knytte sig ligeværdigt, svært ved at indgå i samvær med andre børn, og kan reagere med psykosomatiske symptomer som f.eks. ondt i maven, ondt i hovedet o.l.​​

Ved for yderligere oplysninger, eller planlægning af forløb:

kontakt Lasse@lev-selv.dk - 40411614

Derfor vælges Lev-Selv​

Indsats i stedet for anbringelse

Vores indsats skal bidrage til, at familien er i harmoni via den rette afklaring, støtte og træning.

Støtte til unge

Vi skaber udvikling hos den unge med pædagogisk, terapeutisk og praktisk støtte.

Skriv til os

For yderligere information eller spørgsmål - udfyld vores formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Du modtager svar fra os hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Kort om Lev-Selv

Vi har mere end 25 års erfaring, hvor vi har samarbejdet med forvaltninger, regioner, institutioner, virksomheder, skoler, børn og unge samt familier. 

Teamet består af dygtige behandlere med stærke kompetencer indenfor hver deres fagområde.


​CVR: 28868243

Vores familiebehandlere uddannes på Kempler Instituttet, hvis overordnede mål er at uddanne og efteruddanne professionelle i arbejdet med relationskompetence.