Professionel kontaktperson

En ”Professionel kontaktperson” ved Lev-Selv” betyder en erfaren fagperson som altid skal kunne være i – eller arbejde på at komme i – kontakt med det barn- den unge- eller familiemedlemmet – som der samarbejdes med.

Kvalifikationer:

  • ​Social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse på mindst BA-niveau.
  • ​Mere end 5 års praktisk erfaring i faget.
  • ​Efteruddannelse og relevant praksis for samarbejdet med børn- unge- og familier
  • ​Kan dokumentere et pletfrit levende, og i øvrigt være ustraffet.
  • ​Anmærkningsfri ”Børneattest”
  • ​Skal være bekendt med – og trænet i – det oplevelsesorienterede værdigrundlag
  • ​Deltage i fagpersonlig supervision​

Opgave:

Kontaktpersonen skal til stadighed arbejde på at opnå- udbygge- og vedligeholde- en bæredygtig kontakt/relation til barnet- den unge- eller et familiemedlem.

At bibringe barnet- den unge- eller familiemedlemmet et ”konkurrencefrit rum” hvor det er legalt at snakke om alt, samt at kunne være inspirerende for barnets leg og tryghed, den unges tanker om egen integritet, fremtid og selvstændiggørelse, samt at kunne medgive supplerende stimuli i samspillet.

Såfremt kontakten svigtes/undlades af barnet, den unge eller familien – vil kontaktpersonen uden tøven, fordomme og helt værdineutralt forsøge at genetablerer kontakten.

Kontaktpersonen deltager i møder o.l., men udelukkende for at sikre og varetage barnets- den unges- eller familiemedlemmets tilstedeværelse.

Kontaktpersonen fører behørigt og pligtigt journalnotat.​

Praksis:

Kontaktpersonen arbejder altid under en overordnet ”Sagsansvarlig” ved ”Lev-Selv”, og indenfor rammerne af en af myndighederne godkendt Handleplan eller Samarbejdsaftale.

Kontaktpersonen er ikke meddelelsesled mellem parterne, men der er rapporteringspligt overfor myndigheden om forløbet – og med åbenhed overfor forældrene og den som rapporteringen omhandler.

I tilfælde hvor der skal rapporteres udover de lovmæssige forpligtigelser, skal barnet- den unge- (hvis u/18 år i samråd med forældremyndighedsindehaveren) orienteres grundigt forud, og helst deltage i rapporteringen. En evt. ekstraordinær rapportering foregår ved et fysisk møde – altså ikke pr. brev, mail, sms eller anden elektronisk kontakt.

Kontaktpersonen optræder ikke som fagspecialist på sager og er ikke faglig sparringspartner for andre interessenter omkring barnet- den unge- eller familiemedlemmet – men er samarbejdende med andre relevante instanser.

For evt. yderligere uddybning kontakt: Henrik@lev-selv.dk

- 21 28 84 89​

Derfor vælges Lev-Selv​

Indsats i stedet for anbringelse

Vores indsats skal bidrage til, at familien er i harmoni via den rette afklaring, støtte og træning.

Støtte til unge

Vi skaber udvikling hos den unge med pædagogisk, terapeutisk og praktisk støtte.

Skriv til os

For yderligere information eller spørgsmål - udfyld vores formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Du modtager svar fra os hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Kort om Lev-Selv

Vi har mere end 25 års erfaring, hvor vi har samarbejdet med forvaltninger, regioner, institutioner, virksomheder, skoler, børn og unge samt familier. 

Teamet består af dygtige behandlere med stærke kompetencer indenfor hver deres fagområde.


​CVR: 28868243

Vores familiebehandlere uddannes på Kempler Instituttet, hvis overordnede mål er at uddanne og efteruddanne professionelle i arbejdet med relationskompetence.