Støtte til unge

Vi har mere end 20 års erfaring i støtte til behandlingskrævende unge i alderen 15 -23 år.

Vi tilbyder:

  • Pædagogisk, terapeutisk og praktisk støtte til selvstændiggørelse af behandlingskrævende unge, som fx forudgående har haft ophold på døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted eller i familiepleje. Et fælles karakteristika ved disse opgaver er oftest, at tidligere indsatser og forældrene, ikke fuldt ud har tilført den unge det fundament, han/hun har haft brug for, for at kunne udvikle sig frit/harmonisk, og blive parat til at varetage selvstændig livsførelse på betryggende vis.
  • Tilsyn, opfølgning og afklaring i enkeltsager.
  • Coaching, rådgivning, terapi og behandling af unge – individuelt og i gruppe.
  • Kontaktpersonsordning

Samarbejde med familien

Støtte til unge, inkluderer selvfølgelig også et samarbejde med den unges familie, primært i relation til forældrene omkring hvordan de støtter om vores samarbejde med den unge, samt et eftersyn af deres forældreskab. Ligeledes prioriterer vi vigtigheden i, at den unge har kontakt til søskende, bedsteforældre og andre vigtige for den unge.

Læs mere om familiebehandling her.