Familietræning

At blive inviteret ind i en familie og få lov til at påvirke dem er en meget ydmyg diciplin. Traditionel pædagogik og adfærdsregulering er oftest ikke den bedste støtteform i en families udvikling.

Her er det helt andre dyder, som skal etableres:

  • Medmenneskelighed
  • Nysgerrighed
  • Mod til at påvirke og intervenere i familiens mønstre
  • Humor

Det er dyder, som kræver den specialviden, Lev Selv har brugt mange år på at opbygge.

Inspiration til udvikling

Formålet med familietræning er at bibringe familiens medlemmer et nyt perspektiv på det at være medansvarlig i en familie. Når der først er skabt et mere konstruktivt miljø blandt familiens medlemmer, vil det automatisk give mod til forandringer, inspiration til udvikling og entusiasme.

Når familien oplever det berigende ved at lære reflektion over egen indsats, øges selvværdet og dermed livskvaliteten.

Når vi arbejder sammen med en familie, sikrer vi os, at den erhvervede viden forbliver i familien, som oplevelser de selv har skabt og kan profitere af.  Vi tilgodeser alle familienmedlemmernes behov og støtter op omkring retten til at være forskellig.

Et forløb med en familie er individuelt planlagt og kan eksempelvis indeholde:

  • At støtte en familie for at undgå anbringelse af et barn eller flere børn
  • Afklarings- og tydeliggøringsforløb
  • Støtte til en familie med akutte vanskeligheder
  • Unge mødre
  • Længerevarende støtte med intensiv træning i forældreskab
  • Til familier, som vil noget mere.

Kontakt os hvis du ønsker flere oplysninger