Lasse McCraie: 40 41 16 14 Henrik Reinholdt Nielsen: 21 28 84 89

Kontaktpersoner

Lasse McCraie
40 41 16 14

Henrik Reinholdt Nielsen
21 28 84 89

Værdigrundlag

Vi nyder at skabe værdier

– Værdier i samspillet med børn og unge
– Værdier for børn og unge, familier, samarbejdspartnere og samfundet

Vi insisterer på vækst

– I livskvaliteten
– I vores viden og omsætning fra teori til praksis

Vi skaber muligheder

– For børn og unge
– For børnenes og de unges forældre
– For samarbejdspartnere, kolleger og alle andre som vil noget mere.

Vi er ansvarlige

– Etisk og moralsk
– Personligt og socialt
– Samfundsmæssigt

Vi er et dynamisk team

– På tværs af faggrænser og udtjent rutinepræg
– Forandringsvillige
– Afsøger muligheder

Vi har sans for det sjove, men forpligtende samvær.

Lev Selv er en konsulentvirksomhed, som tilbyder:

  • Individuel, tilrettelagt støtte til børn og unge efter Servicelovens bestemmelser
  • Tilsyn, opfølgning og afklaring af enkeltsager for regioner, kommuner og virksomheder
  • Supervision
  • Organisationsudvikling og personaletræning
  • Rådgivning og terapi – individuelt og til familier
  • Undervisning
  • Coaching