Lasse McCraie: 40 41 16 14 Henrik Reinholdt Nielsen: 21 28 84 89

Billede3

Billede1

Billede4

Lev Selv er en konsulentvirksomhed, som tilbyder:

  • Individuel, tilrettelagt støtte til børn og unge efter Servicelovens bestemmelser
  • Tilsyn, opfølgning og afklaring af enkeltsager for regioner, kommuner og virksomheder
  • Supervision
  • Organisationsudvikling og personaletræning
  • Rådgivning og terapi – individuelt og til familier
  • Undervisning
  • Coaching
  • Ressource- og udviklingsforløb