Supervision

Lev Selv har mange års erfaring med supervision i både privat og offentlig regi. Supervision henvender sig til alle, hvor en del af jobbet relaterer sig til andre mennesker.

Fagpersonlig udvikling

Supervision er en faglig disciplin, hvor der processuelt arbejdes hen imod at integrere nye faglige og personlige egenskaber. Det sker med et sigte om fagpersonlig udvikling såvel kvalitativt i opgaveløsningen som ved øget personlig trivsel i jobbet.

Lev-Selv yder både supervision individuelt og for grupper.

Vi har blandt andet superviseret:

  • Chefer, forstandere og ledere
  • Personel ved døgninstitutioner for børn og unge
  • Personel ved døgninstitutioner for fysisk og psykisk handicappede
  • Socialrådgivere
  • Sundhedsplejerske
  • Daginstitutioner
  • Plejefamilier
  • Skoler

Forud aftale om supervision afholdes formøde i virksomheden eller insttutionen, hvor mål og forventninger afstemmes.

Ved aftale om et supervisions forløb udfærdiger vi en kontrakt med omfang, indhold, mål og pris. Pris forhandles individuelt.