Lasse McCraie: 40 41 16 14 Henrik Reinholdt Nielsen: 21 28 84 89

Kontaktpersoner

Lasse McCraie
40 41 16 14

Henrik Reinholdt Nielsen
21 28 84 89

Familieterapi

Lev Selv har i mange år tilbudt familieterapi for private familier, enkeltpersoner og
kommunale instanser.

Vi kan blandt andet yde støtte, hvis familien eller enkeltpersonen:

 • Ønsker forandringer i livet
 • Ikke kan blive enige om opgaverne i hjemmet
 • Har oplevet tab
 • Bærer på traumer eller uforløst sorg
 • Lider af stress, depression, angst eller andre specifikke problemstillinger

Terapien tager udgangspunkt i familiens eller enkeltpersonens behov og det sted i livet,
hvor gruppen eller personen er.

Vi yder støtte til at rydde op i fortiden og finde vejen til at leve med smerterne på en tålelig
måde. Terapiforløb aftales altid individuelt.

Kontakt os, så vi kan tage en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer eller dig.

Lev Selv er en konsulentvirksomhed, som tilbyder:

 • Individuel, tilrettelagt støtte til børn og unge efter Servicelovens bestemmelser
 • Tilsyn, opfølgning og afklaring af enkeltsager for regioner, kommuner og virksomheder
 • Supervision
 • Organisationsudvikling og personaletræning
 • Rådgivning og terapi – individuelt og til familier
 • Undervisning
 • Coaching