Lasse McCraie: 40 41 16 14 Henrik Reinholdt Nielsen: 21 28 84 89

Kontaktpersoner

Lasse McCraie
40 41 16 14

Henrik Reinholdt Nielsen
21 28 84 89

Coaching

Få et øget dit personlige mod og din livskvalitet….

Coaching støtter dig i at  skabe forbedringer i såvel dit private liv som i dine professionelle gøremål.

Coaching udvider din bevidsthed og giver herved muligheder for større mod og ansvarlighed i personlige problemstillinger, samt i dine professionelle udfordringer.

Coaching giver mærkbare resultater i den personlige optimering, styrker dine evner og resultater, samt øger dit selvværd og livskvalitet.

Lev-Selv disponerer over flere certificerede coaches, yder coaching individuelt og i gruppe, såvel i relation til sport, life, familiy og business.

Lev Selv er en konsulentvirksomhed, som tilbyder:

  • Individuel, tilrettelagt støtte til børn og unge efter Servicelovens bestemmelser
  • Tilsyn, opfølgning og afklaring af enkeltsager for regioner, kommuner og virksomheder
  • Supervision
  • Organisationsudvikling og personaletræning
  • Rådgivning og terapi – individuelt og til familier
  • Undervisning
  • Coaching